top of page
Image by Johannes Plenio

Tietosuojaseloste

Laadittu: 17.9.2023

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten juhamattiheiskanen.fi (jäljempänä "me", "meidän" tai "Sivusto") kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja. Tämä seloste on laadittu noudattaen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

2. Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietoja ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista ja lainmukaista. Voimme kerätä seuraavia tietoja:

  • Nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Muut vapaaehtoisesti annetut tiedot

3. Keräämisen tarkoitus

Keräämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Rekisteriä käytetään palveluiden kehittämiseen sekä tuottamiseen ja ylläpitoon. Saatamme käyttää rekisteriä myös eri palveluidemme tiedottamiseen ja laskutusasioihin. Henkilötietojen keräämisen kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- tai asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta rekisterin ylläpitäjälle.

4. Tietojen säilytys ja luovuttaminen eteenpäin

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista tarkoitusten täyttämiseksi tai sovellettavan sääntelyn mukaisesti. 

Emme vaihda tai siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa. Myös kolmansien osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Uskomme, että tietojen jakaminen on tarpeen, kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä tai tilanteita jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa. 

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset luovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsisivat EU:n ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

5. Tietojen suojaus

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme henkilötietojen turvallisuuden. Emme jaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa ilman suostumustasi, ellei laki vaadi sitä.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi suhteen:

  • Tarkastusoikeus: Voit pyytää tietoa siitä, mitä tietoja meillä on sinusta.

  • Oikaisuoikeus: Voit pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

  • Poisto-oikeus: Voit pyytää henkilötietojesi poistamista tietyin ehdoin.

  • Käsittelyn rajoittaminen: Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyin edellytyksin.

  • Tietojen siirrettävyys: Voit pyytää saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

7. Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä (ajantasaiset yhteystiedot löytyvät "Ota yhteyttä" -sivulta)

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tämä tietosuojaseloste voi päivittyä aika ajoin. 

Toivomme, että tämä tietosuojaseloste selventää, miten käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme noudattamaan tietosuoja-asetusta parhaamme mukaan varmistaaksemme henkilötietojesi turvallisuuden.

bottom of page