top of page
Image by Johannes Plenio

Yksilöohjaus

Yleensä asiakkaat tulevat yksilöohjaukseen kaipauksen, tyhjyyden, merkityksettömyyden tai elämän suunnan puutteen vuoksi. Teemat voivat olla psyykkisiä ja henkisiä haasteita liittyen itseen tai ihmissuhteisiin tai elämään ylipäätään. Näissä tilanteissa toimin sinulle matkaoppaana ja eheyttävänä peilinä. Terapeuttina luon sinulle tukevan ja turvallisen tilan asioiden tarkastelua varten. Yksilöohjaus on läsnäoloon perustuvaa, kehollista ja keskustelevaa työskentelyä, joka muotoutuu aina asiakaskohtaisesti. 

 

Yksilöohjauksessa yhdistelen luovasti erilaisia työskentelytapoja aina valmennuksellisesta työskentelytavasta syvempään terapeuttiseen työskentelyyn asiakkaan toiveita kunnioittaen. Lähestyn aina tilanteita asiakkaan tarpeet edellä ja etenemme asioissa asiakkaan voimavarojen mukaan. Asiakastyössä käytän apunani erilaisia terapeuttisia viitekehyksiä kuten hahmoterapia, kehollinen työskentely, tunnetyöskentely ja perhekonstellaatioterapia.  Ohjauksessa on mahdollista tutkia varhaisia vuorovaikutussuhteita ja haasteiden juurisyitä.  Työskentelyn tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia yhdessä luotujen tavoitteiden suuntaisesti.

Syitä miksi tulla yksilöohjaukseen?

 • Ahdistus

 • Addiktiot

 • Rajojen puute

 • Halu oppia tuntemaan todellinen itsesi

 • Halu saada yhteys omiin tunteisiin ja tarpeisiin

 • Kaipaus tulla kuulluksi ja nähdyksi

 • Tyhjyyden tunne

 • Haluat saada yhteyden kehoosi

 • Liiallinen kiltteys ja itsensä piilottelu

 • Suorittaminen, työuupumus

 • Sinulle haitalliset kaavat toistuvat elämässäsi ja haluat ymmärtää niiden juurisyitä

 • Halu oppia hyväksymään itsesi sellaisena kuin olet

 • Halu kasvaa ihmisenä ja löytää omannäköinen sielukas elämä

Hinnat:

60 min / 85 €

90 min / 120 € 

(sis. alv)

Otan asiakkaita kasvotusten vastaan Tampereella ja etätapaamiset järjestyy sähköisen alustan välityksellä.

Ajanvaraus yhteystietolomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen juha83matti.heiskanen@gmail.com

Kokemuksia yksilöohjauksista

Toistuvassa käyttäytymismallissani tunsin kiukkua vuorovaikutustilanteen toista osapuolta kohtaan, ja tukahduttamisyrityksistäni huolimatta kiukkua tihkui läpi ja syyllistin toista, ja annoin periksi halulleni näpäyttää häntä. Kärsin kuitenkin itse tästä käytöksestäni ja se aiheutti minussa syyllisyyden ja häpeän tunteita. Konstellaatiossa sain elää ja kokea harjoituksessa tilanteen, jossa puhuin toiselle ääneen omista tarpeistani huolta pitäen ja loukkaamatta toista. 

Kokemus oli suunnattoman vapauttava ja silmiä avaava. Tunnistin tuon käytökseni syntyjuuret lapsuudessa ja miten olin toistanut sitä läpi elämäni.

bottom of page